POČETNA STRANA
Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne okoline
- Prirodni gas u svakom domaćinstvu
- Prirodni gas u industriji
Način obračuna isporučene količine prirodnog gasa
 
DISTRIBUTIVNA GASOVODNA MREŽA
Oprema
Mapa gasovoda
 
CENOVNIK
Cena prirodnog gasa
Cena za uslugu korišćenja distributivnog sistema
Cena ostalih usluga
 
KAKO POSTATI KORISNIK?
Procedura za priključenje
Procedura za projektovanje i izvođenje unutrašnjih gasnih instalacija (UGI)
Procedura za puštanje i isporuku prirodnog gasa korisniku
Procedura za izdavanje energetskih i tehničkih uslova
 
TEHNIČKA UPUTSTVA ZA KORISNIKE
Bezbedonosno rukovanje UGI
Deblokada regulatora
Uputstvo u slučaju pojave opasnih situacija
Procedure u slučaju opasnosti
 
GASNI UREĐAJI
Gasni uređaji
Prezentacija kotlova • PIGMA • TALIA • TM MIRA • CHAFFETAUX
Uputstvo za korišćenje gasnih kotlova • PIGMA • TALIA GREEN
KONTAKT