» mapa sajta
     CENOVNIK

» Odluka o visini troškova priključenja
   na sistem za distribuciju prirodnog
   gasa

...................................................
» Cena prirodnog gasa za
   javno snabdevanje

...................................................
» Cena za uslugu korišćenja
   distributivnog sistema

...................................................

» Cena ostalih usluga
...................................................

» Naknada za unapređenje
   energetske efikasnosti

...................................................


  | Cene ostalih usluga

CENOVNIK USLUGA
VEZANIH ZA ENERGETSKU DELATNOST - DISTRIBUCUJA PRIRODNOG GASA
NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČIJU VRNJAČKA BANJA
(SA PRIMENOM OD 01.03.2015.)

 
1. Izdavanje tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za gradnju objekata u zoni distributivne gasovodne mreže i za priključenje na DGM
  Naziv Klasa Kategorija Jed. mere Jed. cena (sa PDV-om po stopi od 20%)
1.1 Zgrade Stambene zgrade 11 A kom 960,00
1.2 B kom 2.400,00
1.3 V kom 3.600,00
1.4 Nestambene zgrade 12 A kom 1.320,00
1.5 B kom 3.360,00
1.6 V kom 4.200,00
1.7 Ostale građevine Saobraćajna infrastruktura 21 G kom 1.260,00
1.8 Cevovodi, komunikacioni i električni vodovi 221 kom 1.680,00
1.9 222 kom 1.440,00
1.10 Složene industrijske građevine 23 kom 5.760,00
1.11 Ostale nepomenute građevine 24 kom 1.560,00
2. Izdavanje tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju unutrašnje gasne instalacije (UGI)
  Naziv Klasa Kategorija Jed.mere Jed.cena (sa PDV-om po stopi od 20%)
2.1 Zgrade Stambene zgrade 11 A kom 660,00
2.2 B kom 1.560,00
2.3 V kom 2.280,00
2.4 Nestambene zgrade 12 A kom 840,00
2.5 B kom 2.040,00
2.6 V kom 2.760,00
2.7 Ostale građevine Složene industrijske građevine 23 G kom 4.320,00
3. Izdavanje potvrde za legalizaciju objekta
3.1 Izdavanje potvrde u vezi gasifikacije objekta uvidom u evidenciju izvedenog gasovoda kom 720,00
4. Isključenje i uključenje po zahtevu potrošača
4.1 Isključenje i uključenje po zahtevu potrošača (skidanje KMRS i ponovna montaža) kom 2.520,00
5. Isključenje i uključenje zbog neplaćanja duga
5.1 Isključenje zbog neplaćenog duga (skidanje KMRS i ponovna montaža nakon izmirenja duga i podnošenja zahteva) kom 3.960,00
5.2 Isključenje sečenjem kućnog gasnog priključka i ponovno uključenje nakon izmirenja duga kom 16.920,00

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs