» mapa sajta
 
 
   POČETNA STRANA

» Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne
  okoline
- Prirodni gas u svakom
  domaćinstvu

- Prirodni gas u industriji
...................................................

» Način obračuna isporučene
   količine prirodnog gasa

...................................................  | Korisno

Izbegnite troškove u budućnosti.
Savremeni načina života nas tera da sve više pažnje posvećujemo uštedi vremena i novca, a razvijena ekološka svest se sve više ceni.

Prirodni gas je zapaljiva mešavina ugljovodoničnih gasova. Sastav prirodnog gasa je većinom metan ali sadrži i druge gasove: etan, propan, butan i pentan. U svojoj najčistijoj formi, kakav je prirodni gas, on je skoro čist metan.

Ekološki najpogodnije gorivo je upravo prirodni gas jer:
• čisto je gorivo, pri sagorevanju ne ostavlja pepeo;
• njegovim sagorevanjem nema emisije produkata koji bi uzrokovali aerozagađenje.

Prirodni gas je najpopularniji vid energije danas u svetu i zbog drugih kvaliteta:
• ekonomičan je, to je energent kojim se postiže daleko veći stepen iskorišćenja;
• dokazane rezerve prirodnog gasa u svetu garantuju njegovu raspoloživost za dug period.

Izbegnite nepotrebne troškove, pređite na gas na vreme.

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs