» mapa sajta
     POČETNA STRANA

» Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne
  okoline

- Prirodni gas u svakom
  domaćinstvu

- Prirodni gas u industriji
...................................................

» Način obračuna isporučene
   količine prirodnog gasa

...................................................  | Koje su opasnosti pri upotrebi?

Pravilnom upotrebom uređaja na prirodni gas nema nikakvih opasnosti po čoveka. Nepravilnim radom gasnih uređaja, dimnjaka ili sistema dovoda vazduha za sagorevanje može doći do gušenja, trovanja ili eksplozije.

Gušenje nastaje smanjenjem koncentracije kiseonika u vazduhu, odnosno povećanjem koncentracije prirodnog gasa. Pri koncentracijama manjim od 5 % prirodni gas ne deluje štetno po ljudski organizam. U većim koncentracijama deluje kao običan zagušljivac, smanjujući koncentraciju kiseonika u vazduhu.

Trovanje može nastati indirektno, iako sam prirodni gas nije otrovan. Naime, pri nepravilnom sagorevanju u dimnim gasovima, nastalim sagorevanjem prirodnog gasa, javlja se ugljen-monoksid (CO) koji je vrlo otrovan. Koncentracija ugljen-monoksida od 0,2 % u vazduhu prouzrokuje smrt u roku od 2 sata.

Eksplozija može nastati ukoliko se stvori koncentracija od 5 % do 15 % prirodnog gasa u smesi sa vazduhom uz još jedan uslov postojanja otvorenog plamena, kao inicijatora paljenja.

Temperatura paljenja je najniža temperatura pri kojoj se gas, u smesi sa vazduhom (kiseonikom) zapali. Zavisno od sastava gasa, pritiska i granica paljenja (eksplozivnosti) najniža temperatura paljenja prirodnog gasa kreće se od 595 do 645 °C.

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs