» mapa sajta
     POČETNA STRANA

» Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne
  okoline

- Prirodni gas u svakom
  domaćinstvu

- Prirodni gas u industriji
...................................................

» Način obračuna isporučene
   količine prirodnog gasa

...................................................  | Prirodni gas u industriji

Prirodni gas se u industriji uglavnom koristi kao energent za zagrevanje industrijskih pogona ili za tehnološke potrebe proizvodnje tehnološke pare ili tople vode. Kao energent se može koristiti direktno, kada sagoreva u gasnim kaloriferima ili gasnim infra-crvenim grejačima kojima se greje proizvodni pogon, ili indirektno kada se sagorevanjem gasa u gasnim gorionicima i kotlovima proizvodi topla voda ili para za zagrevanje radijatora koji su raspoređeni u pogonima.

Gasni gorionik ima dve osnovne funkcije. Prvu da stvori odgovarajuću što homogeniju smešu gasa i vazduha za sagorevanje i drugu da upali stvorenu smešu. Svaki od gore navedenih tipskih uređaja, u kojem se vrši sagorevanje prirodnog gasa ima ugrađen gorionik. Gasni gorionik kao zaseban uređaj koji se naknadno odabira i ugrađuje nalazimo na većim kotlovskim postrojenjima, pekarskim pećima, sušarama itd.

Gasni kotlovi sagorevaju prirodni gas i obezbeđuju toplu vodu za centralno grejanje. Osnovne prednosti, u odnosu na kotlove za sagorevanje tečnog ili čvrstog goriva, su im mali gabariti (prema kapacitetu) i ekonomičan rad sa prosečnim stepenom iskorišćenja preko 90 %. Na tržištu postoje i kondenzacioni tipovi gasnih kotlova koji imaju još bolje iskorišćenje primarno dovedene energije. Takođe se, zbog malih gabarita, mogu ugrađivati u postojeće kotlarnice, u kojima već postoji drugi kotao, cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda. Postavljaju se na pod i povezuju na dimnjak. Nekad su se ugrađivali i u individualne kuće, a danas se ugrađuju uglavnom u kotlarnice kapaciteta preko 100 kW.

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs