» mapa sajta
   CENOVNIK

» Odluka o visini troškova
   priključenja na sistem za
   distribuciju prirodnog gasa

...................................................
» Cena prirodnog gasa za
   javno snabdevanje

...................................................
» Cena za uslugu korišćenja
   distributivnog sistema

...................................................
» Cena ostalih usluga
...................................................

» Naknada za unapređenje
   energetske efikasnosti

...................................................
  | Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu Odluke Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, broj: 196/2023-Д-I
od 28. marta 2023. godine, data je saglasnost Preduzeću „Interklima" d.o.o. Vrnjačka Banja
na Odluku broj: 03/2023 od 09. mart 2023. o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Cene prirodnog gasa za javno snabdevanje
R.br. Kategorija kupaca Grupe kupaca Tarifa
„energent“ (din/kWh)
Tarifa
„kapacitet“ (din/kWh/dan/god)
Tarifa
„naknada po
mestu isporuke“ (dan/mesto
isporuke/god)
1. Kategorija
    1
p < 6 bar
“Mala potrošnja”
(“Mala potrošnja
– domaćinstva” i
„Mala potrošnja
– ostali“)
4,32
/
863,53
na godišnjem nivou
„Vanvršna
potrošnja K1“
4,06
7,91
863,53
na godišnjem nivou
„Ravnomerna potrošnja K1“ 4,06 16,81 863,53
na godišnjem nivou
„Neravnomerna potrošnja K1“ 4,06 19,78 863,53
na godišnjem nivou

   Cene prirodnog gasa za javno snabdevanje primenjuju se počev od 01. maja 2023. godine

 

 

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs