» mapa sajta
   CENOVNIK

» Odluka o visini troškova
   priključenja na sistem za
   distribuciju prirodnog gasa

...................................................
» Cena prirodnog gasa za
   javno snabdevanje

...................................................
» Cena za uslugu korišćenja
   distributivnog sistema

...................................................
» Cena ostalih usluga
...................................................

» Naknada za unapređenje
   energetske efikasnosti

...................................................
  | Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu Odluke Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, broj: 609/2022-Д-I
od 11. avgusta 2022. godine, data je saglasnost Preduzeću „Interklima" d.o.o. Vrnjačka Banja
na Odluku broj: 14/2022 od 22. jula 2022. o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Cene prirodnog gasa za javno snabdevanje
R.br. Kategorija kupaca Grupe kupaca Tarifa
„energent“ (din/kWh)
Tarifa
„kapacitet“ (din/kWh/dan/god)
Tarifa
„naknada po
mestu isporuke“ (dan/mesto
isporuke/god)
1. Kategorija
    1
p < 6 bar
“Mala potrošnja”
(“Mala potrošnja
– domaćinstva” i
„Mala potrošnja
– ostali“)
3,60
/
863,53
na godišnjem nivou
„Vanvršna
potrošnja K1“
3,34
7,91
863,53
na godišnjem nivou
„Ravnomerna potrošnja K1“ 3,34 16,81 863,53
na godišnjem nivou
„Neravnomerna potrošnja K1“ 3,34 19,78 863,53
na godišnjem nivou

   Cene prirodnog gasa za javno snabdevanje primenjuju se počev od 01. oktobra 2022. godine

 

 

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs