» mapa sajta
   TEHNIČKA UPUTSTVA

» Bezbedonosno rukovanje UGI
...................................................
» Deblokada regulatora
...................................................
» Uputstvo u slučaju pojave
  opasnih situacija
...................................................
» Procedure u slučaju opasnosti

  | Uputstvo za bezbedno rukovanje
        unutrašnjom gasnom instalacijom

Poštovani korisnici prirodnog gasa,

u cilju ugodnijeg korišćenja prirodnog gasa, kao energenta budućnosti, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za bezbedno rukovanje unutrašnjom gasnom instalacijom i da ga se striktno pridržavate.

Prirodni gas kao energent omogućiće Vam ugodno, efikasno i ekonomično grejanje, dobijanje tople sanitarne vode i lakše kuvanje. Međutim, budući da u smeši sa vazduhom prirodni gas može biti eksplozivan, bitno je pridržavati se svih pojedinosti vezanih za rukovanje kako gasnom instalacijom tako i gasnim aparatima i zapornim armaturama koje ih čine.

Unutrašnja gasna instalacija (UGI) se izrađuje prema projektnoj dokumentaciji pri čemu je dozvoljeno samo priključiti aparate predviđene projektom.

Na svim priključcima na koje se priključuju gasna trošila (u momentu tehničkog prijema izveden je priključni vod ali nije priključen gasni aparat) moraju biti postavljeni čepovi ili slepe porubnice, što se zapisnički konstatuje prilikom tehničkog pregleda instalacije.

Zabranjeno je potrošačima gasa i neovlašćenim licima da samoinicijativno priključuju gasne aparate, menjaju postojeće, kao i da ne vrše bilo kakve izmene na tehnički primljenoj unutrašnjoj gasnoj instalaciji. Izradu i priključenje gasne instalacije, kao i priključenje novih trošila na već postojeću gasnu instalaciju može vršiti isključivo ovlašćeni izvođač od strane distributera.

Distributer vrši odorizaciju gasa odorantom (materijal jakog i karakterističnog mirisa, neškodljiv po zdravlje ljudi i okolinu i neagresivan po gasne aparate) i ukoliko potrošač oseti prisustvo odoranta u prostoriji obavezan je da ukloni sve otvorene plamene, zatvori glavni zaporni cevni zatvarač, otvori prozore i pozove zaduženog distributera gasa.

Gasni aparati se ne smeju koristiti u svrhe u koje nisu namenjeni, za sušenje tekstilnih predmeta, zagrevanje prostorije otvaranjem rerne gasnog štednjaka i slično.


Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 .www.interklima.rs