» mapa sajta
     TEHNIČKA UPUTSTVA

» Bezbedonosno rukovanje UGI
...................................................
» Deblokada regulatora
...................................................
» Uputstvo u slučaju pojave
  opasnih situacija

...................................................
» Procedure u slučaju opasnosti

  | Procedure u slučaju opasnosti

U slučaju oštećenja na gasovodnu odmah prekinuti aktivnosti i preduzeti sledeće mere opreza:
Prijaviti preduzeću Interklima d.o.o. Vrnjačka Banja i nadležnim organima štetne događaje čak ako se gas i ne oseća.
1. Zatvoriti sva postrojenja u zoni oštećenja.
2. Udaljiti ljude iz zone oštećenja.
3. Ukoloniti sve izvore paljenja (npr. pušenje, otvoreni plamen, itd.).
4. Ne koristiti mobilne telefone u blizini mesta curenja gasa.
5. Ne pokušavati popravku oštećenja.
6. Potrebno je pružiti pomoć ekipama preduzeća Interklima doo Vrnjačka Banja u slučaju opasnosti, ukoliko je to potrebno ili zahtevano, da bi se obezbedila lica i imovina.
Prirodni gas je visoko zapaljivi gas koji se transportuje čeličnom ili polietilenskom gasovodnom mrežom, pri pritiscima koji se kreću od 55 bar do 50 mbar. Oštećenje na gasovodu može prouzrokovati isticanje velikih količina gasa u atmosferu na nekontrolisan način. Čak i kada se ne oseća miris, potrebno je prijaviti štetu na gasovodu, bez obzira koliko neznatno oštećenje može delovati ako se posmatra golim okom. Trenutna popravka može sprečiti nesreću u kasnijoj fazi zbog slabljenja cevovoda i razaranja na mestu neznatnog oštećenja.

Sigurnost bi trebalo uvek da vam bude prioritet kada radite u blizini gasovoda.
Dva najvažnija koraka koje treba zapamtiti:

1) Prvenstveno morate obavestiti preduzeće „Interklima doo“ pre početka radova.

Preduzeće Interklima doo će obezbediti predstavnika, koji će doći na mesto radova i obeležiti sva postrojenja prirodnog gasa.

2) Otkrivanje instalacija prirodnog gasa ručnim otkopom.

Morate pažljivo ručnim otkopom otkriti instalacije prirodnog gasa, ukoliko se radovi izvode na zemljištu u krugu od 1 m od spoljnog obeleženog mesta.


Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs