» mapa sajta
   CENOVNIK
» Odluka o visini troškova priključenja
   na sistem za distribuciju prirodnog
   gasa

...................................................
» Cena prirodnog gasa za
   javno snabdevanje

...................................................
» Cena za uslugu korišćenja
   distributivnog sistema

...................................................
» Cena ostalih usluga
...................................................
» Naknada za unapređenje
   energetske efikasnosti

...................................................  | Cena za uslugu korišćenja distributivnog sistema

Na osnovu Odluke Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, broj: 608 /2022-Д-I od 11. avgusta 2022. godine, data je saglasnost Preduzeću „Interklima" d.o.o. Vrnjačka Banja na Odluku broj: 13/2022 od 22. jula 2022. godine o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa.

Cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa
Tarifni stavovi
Kategorija kupaca Grupe krajnjih kupaca Tarifa „energent“ (din/kWh) Tarifa „kapacitet“
(din/kWh/dan/godina)
Kategorija 1
p < 6 bar
“Mala potrošnja” (“Mala potrošnja – domaćinstva” i „Mala potrošnja – ostali“)
0,74
/
“Vanvršna potrošnja K1”
0,48
7,91
"Ravnomerna potrošnja K1"
0,48
16,81
"Neravnomerna potrošnja K1"
0,48
19,78

Cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa primenjuju se počev
od 01. oktobra 2022. godine.

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs