» mapa sajta
   POČETNA STRANA

» Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne
  okoline

- Prirodni gas u svakom
  domaćinstvu

- Prirodni gas u industriji
...................................................

» Način obračuna isporučene
   količine prirodnog gasa

...................................................  | Šta je prirodni gas?

Prirodni gas predstavlja gas bez boje, mirisa, koji je providan u svojoj čistoj formi, izuzetno zapaljiv i pri tome daje veliku količinu energije. Sagorevanje prirodnog gasa je čisto i u atmosferu emituje niske količine potencijalno štetnih nusprodukata po okolinu. Podzemna nalazišta prirodnog gasa utvrđena su i do 5 hiljada metara pod pritiskom od 300 bara i više i temperaturama višim od 180 °C zavisno od dubine nalazišta. Obično se nalazi kao gasna kapa u naftnim nalazištima iako nije retko pronaći ga i bez prisustva nafte.

Prirodni gas je zapaljiva mešavina ugljovodoničnih gasova. Sastav prirodnog gasa je većinom metan ali sadrži i druge gasove: etan, propan, butan i pentan. U svojoj najčistijoj formi, kakav je prirodni gas, on je skoro čist metan.

Predstavlja izuzetno vrednu energetsku i hemijsku sirovinu koja poseduje značajne tehnološko-ekonomske i ekološke prednosti u odnosu na ostala goriva. To je gotovo idealno gorivo koje se lako meša sa vazduhom, ima izuzetnu brzinu sagorevanja bez dima, čađi i čvrstih ostataka i prema tome ne zagađuje okolinu. Iskustvo zemalja sa dugom tradicijom korišćenja prirodnog gasa pokazuje da je on jedan od najbezbednijih energenata.

Savremeni principi poslovanja nameću visoko razvijenu ekološku svest. Analize uticaja na životnu sredinu imaju za cilj preventivno delovanje da se utiče na svest u nadi da će se smanjiti broj ekoloških akcidenata koji su uobičajeni. Danas se prirodni gas višestruko koristi kako u industriji tako i za komercijalnu upotrebu, široku potrošnju, za proizvodnju električne energije, kao sirovina u proizvodnji i za pogon motornih vozila.

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs