» mapa sajta
     KAKO POSTATI KORISNIK?

» Procedura za priključenje
...................................................
» Procedura za projektovanje i    izvođenje unutrašnjih gasnih    instalacija (UGI)
...................................................
» Procedura za puštanje
   i isporuku prirodnog
   gasa korisniku

...................................................
» Procedura za izdavanje    energetskih i tehničkih uslova

  | Procedura za projektovanje i izvođenje (izgradnju) unutrašnjih gasnih         instalacija (UGI)

Ova procedura se pokreće nakon izdavanja Rešenja o priključenju na distributivni gasovodni sistem. Projektovanje i izvođenje UGI-ja podleže Zakonu o planiranju i izgradnji objekata i Zakonu o energetici, i mora da se radi od strane ovlašćenih projektantskih i izvođačkih kuća i licenciranih inženjera:

1. Budući korisnik ili u njegovo ime projektant ili neko drugo lice treba da preduzeću „Interklima d.o.o“ podnese ZAHTEV za izdavanje uslova za projektovanje unutrašnje gasne instalacije (formular se uzima u sedištu firme) pre izrade projektne dokumentacije UGI-ja

2. Izrada projektne dokumentacije prema izdatim uslovima i zahtevu korisnika sa tehničkom kontrolom projekta od strane ovlašćene projektantske kuće (GLAVNI PROJEKAT sa Potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli)

3. Investitor je u obavezi da GLAVNI PROJEKAT sa Potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli dostavi preduzeću „Interklima d.o.o“ radi provere da li je urađen u skladu sa izdatim uslovima i dobijanja Saglasnosti od istih na projektnu dokumentaciju.

4. Na osnovu odobrenog Glavnog projekta radi se izvođenje UGI-ja od strane odgovornog Izvođača radova, u svemu prema tehničkoj dokumentaciji i propisima za predmetnu oblast.

5. Po završetku izvođenja UGI, Investitor podnosi Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole za UGI, Odeljenju za planiranje i izgradnju opštinske uprave Opštine Vrnjačka Banja.
Uz zahtev se podnosi:
- Glavni projekat unutrašnje gasne instalacije (sa izvršenom tehničkom kontrolom i sa dobijenom Saglasnošću od strane Distributera)
- Kopija upotrebne ili građevinske dozvole za objekat u kome je izgrađena UGI
- Dokaz o vlasništvu nad objektom
- Atestna dokumentacija, sertifikati i licence vezane za izgradnju UGI
- Dokaz o uplaćenoj taksi i naknadi za rad opštinske komisije

6. Nakon podnetog Zahteva za izdavanje upotrebne dozvole, opštinska komisije vrši pregled izvedene unutrašnje gasne instalacije (UGI) i pravi Zapisnik o tehničkom pregledu UGI

7. Na osnovu pozitivnog Zapisnika o tehničkom pregledu UGI, nadležni organ opštinske uprave izdaje Rešenje o upotrebi uzvedenih radova UGI.

Napomena 1: U sedištu firme se mogu dobiti informacije o ovlašćenim preduzećima za projektovanje i izvođenje UGI-ja, među kojima je i preduzeće „Interklima d.o.o.“ koja sve gore navedeno nudi po sistemu „ključ u ruke“. Za davanje ponude zaposleni iz preduzeća „Interklima d.o.o“ treba da izađu na teren kod korisnika.


Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs