Interklima d.o.o. << >> Sektor za gas
  Javna konsultacija
Pravila o radu distributivnog sistema

Primedbe i sugestije dostaviti na Preduzeće za inženjering i promet Interklima doo isključivo na priloženom obrascu - tabeli u elektronskoj formi na adresu gas@interklima.rs najkasnije do četvrtka 25.12.2014. godine.

Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa
Obrazac ?tabela za primedbe
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROMET INTERKLIMA DOO ?Kneza Miloša 161 Vrnjačka Banja, Srbija ?tel. +381 36 632 442, fax +381 36 632 444 ?info@interklima.rs
C o p y r i g h t  ©  2 0 1 0  I n t e r k l i m a  ?nbsp;W e b d e s i g n  M a r g a r e t a  &  D e n i s  V i k i c