» početna strana

» mapa sajta
Organizacija „Interklima“ je 2007. postala ovlašćeni distributer prirodnog gasa na teritoriji opštine Vrnjačka Banja za šta poseduje sledeće licence:
LICENCA za obavljanje energetske delatnosti DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA izdata od „Agencije za energetiku Republike Srbije“
LICENCA za obavljanje energetske delatnosti UPRAVLJANJE DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM ZA PRIRODNI GAS izdata od „Agencije za energetiku Republike Srbije“
LICENCA za obavljanje energetske delatnosti TRGOVINA NA MALO PRIRODNIM GASOM ZA POTREBE TARIFNIH KUPACA izdata od „Agencije za energetiku Republike Srbije“
Organizacija „Interklima” je 2009. izvršila sertifikaciju integrisanih sistema kvaliteta za šta poseduje sledeće sertifikate:
SERTIFIKAT kojim se potvrđuje da organizacija uspostavila i primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom u saglasnosti sa standardom SRPS ISO 9001:2001 izdat od organizacija „JUQS – Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.“ iz Beograda i „IQNET – The International Certification Network“
SERTIFIKAT kojim se potvrđuje da organizacija uspostavila i primenjuje sistem upravljanja zaštitom životne sredine u saglasnosti sa standardom SRPS ISO 14001:2005 izdat od organizacija „JUQS – Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.“ iz Beograda i „IQNET – The International Certification Network“
SERTIFIKAT kojim se potvrđuje da organizacija uspostavila i primenjuje sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u saglasnosti sa standardom SRPS OHSAS 18001:2008 izdat od organizacija „JUQS – Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o.“ iz Beograda i „IQNET – The International Certification Network“
Organizacija „Interklima” za delatnosti projektovanja i izvođenja radova poseduje REŠENJE o ispunjenosti uslova za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina izdato od „Ministarstva za kapitalne investicije“ Republike Srbije, i ima stručni tim inženjera iz oblasti arhitekture (licence 300, 400), građevinarstva (licence 310, 311, 410, 411, 414), mašinstva (licence 330, 332, 430, 432) i elektrotehnike (licence 350, 352,450)
PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROMET - INTERKLIMA D.O.O. • Kneza Miloša 161 Vrnjačka Banja, Srbija • tel. 036 632 442, fax 036 632 444 • info@interklima.rs