» mapa sajta
     CENOVNIK

» Obaveštenje o promeni cena
...................................................
» Cena prirodnog gasa
...................................................
» Cena za uslugu korišćenja
   distributivnog sistema

...................................................
» Cena ostalih usluga

  | Cene ostalih usluga

C E N O V N I K
USLUGA VEZANIH ZA ENERGETSKU DELATNOST DISTRIBUCIJA PRIRODNOG GASA
NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČIJU VRNJAČKA BANJA
(SA PRIMENOM OD 01.01.2014.)

R.br. Vrsta usluga Jed. mere Cena usluge PDV Ukupno
1. Izdavanje tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za gradnju objekata u zoni distributivne gasovodne mreže  
1a Individualna gradnja kom 700,00 140,00 840,00
1b Kolektivna gradnja kom 1.850,00 370,00 2.220,00
1c Saobraćajnice kom 850,00 170,00 1.020,00
1d Ostali objekti prema norma satu i utrošenom vremenu
2. Izdavanje tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju unutrašnje gasne instalacije (UGI)  
2a Individualna gradnja kom 500,00 100,00 600,00
2b Kolektivna gradnja kom 1.200,00 240,00 1.440,00
2c Ostali objekti (hoteli, hale, bazeni, ...) prema norma satu i utrošenom vremenu
3. Isključenje i uključenje po zahtevu potrošača  
3a Isključenje i uključenje po zahtevu potrošača (skidanje KMRS i ponovna montaža) kom 2.100,00 420,00 2.520,00
3b Dodatni nepredviđeni troškovi prema norma satu i utrošenom vremenu
4. Isključenje i uključenje zbog neplaćanja duga  
4a Isključenje zbog neplaćanja duga (skidanje KMRS i ponovna montaža nakon izmirenja duga i podnošenja zahteva) kom 3.100,00 620,00 3.720,00
4b Isključenje sečenjem kućnog gasnog priključka i ponovno uključenje nakon izmirenja duga kom 14.000,00 2.800,00 16.800,00
4c Dodatni nepredviđeni troškovi prema norma satu i utrošenom vremenu
5. Izdavanje potvrde za legalizaciju objekata  
5a Izdavanje potvrde u vezi gasifikacije objekta uvidom u evidenciju izvedenog gasovoda kom 550,00 110,00 660,00
5b Dodatni nepredviđeni troškovi prema norma satu i utrošenom vremenu

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs