» mapa sajta
   CENOVNIK

» Obaveštenje o promeni cena
...................................................
» Cena prirodnog gasa
...................................................
» Cena za uslugu korišćenja
   distributivnog sistema

...................................................
» Cena ostalih usluga

  | Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje

Na osnovu Odluke Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, broj: 273/2016-Д-02/6 od 27. maja 2016. godine, data je saglasnost Preduzeću „Interklima“ d.o.o. Vrnjačka Banja na Odluku broj: 4/2016 od 17. maja 2016. o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Cene prirodnog gasa za javno snabdevanje
R.br. Kategorija kupaca Grupe kupaca Tarifa
„energent“ (din/m³)
Tarifa
„kapacitet“ (din/m³/dan/god)
Tarifa
„naknada po mestu isporuke“ (dan/mesto/isporuke/god)
1. Kategorija 1 p < 6 bar “Mala potrošnja” (“Mala potrošnja – domaćinstva” i „Mala potrošnja – ostali“) 34,14
/
863,53
na godišnjem nivou
„Vanvršna potrošnja K1“ 31,43
142,06
863,53
na godišnjem nivou
„Ravnomerna potrošnja K1“ 31,43 172,50 863,53
na godišnjem nivou
  „Neravnomerna potrošnja K1“ 31,43 202,94 863,53
na godišnjem nivou

    Navedene cene primenjuju se od 1. juna 2016. godine

 

 

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs