POČETNA STRANA
Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne okoline
- Prirodni gas u svakom domaćinstvu
- Prirodni gas u industriji
Tarifni sistem
- Tarifni sistem
- Zakon o energetici
- Metodologije
- Sadržaj računa „domaćinstva“
- Sadržaj računa „ostali kupci“
Način obračuna isporučene količine prirodnog gasa
Potrošnja gasa 2007 - 2008
 
DISTRIBUTIVNA GASOVODNA MREŽA
Oprema
Mapa gasovoda
 
CENOVNIK
Cena prirodnog gasa
Cena za uslugu korišćenja distributivnog sistema
Cena ostalih usluga
 
KAKO POSTATI KORISNIK?
Procedura za priključenje
Procedura za projektovanje i izvođenje unutrašnjih gasnih instalacija (UGI)
Procedura za puštanje i isporuku prirodnog gasa korisniku
Procedura za izdavanje energetskih i tehničkih uslova
 
TEHNIČKA UPUTSTVA ZA KORISNIKE
Bezbedonosno rukovanje UGI
Deblokada regulatora
Uputstvo u slučaju pojave opasnih situacija
Procedure u slučaju opasnosti
 
GASNI UREĐAJI
Gasni uređaji
Prezentacija kotlova • PIGMA • TALIA • TM MIRA • CHAFFETAUX
Uputstvo za korišćenje gasnih kotlova • PIGMA • TALIA GREEN
KONTAKT