» mapa sajta
     CENOVNIK

» Obaveštenje o promeni cena
...................................................
» Cena prirodnog gasa
...................................................
» Cena za uslugu korišćenja
   distributivnog sistema

...................................................
» Cena ostalih usluga

  | Obaveštenje o promeni cene prirodnog gasa za javno snabdevanje

Poštovani krajnji kupci prirodnog gasa,

„Interklima“ d.o.o Vrnjačka Banja, kao javni snabdevač prirodnog gasa, obaveštava sve kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje u 2016. godini, da će kao rezultat pada planske nabavne cene prirodnog gasa, doći do sniženja cene za javno snabdevanje počev od 01. juna 2016. godine u proseku za oko 4 %, a za domaćinstva 3,7%.

Nakon dobijenog obaveštenja o smanjenju planske nabavne cena gasa od strane JP “Srbijagas“ Novi Sad, od koga se naša firma snabdeva prirodnim gasom radi daljeg snabdevanja krajnjih kupaca, a na osnovu člana 88. stav 2. tačka 8) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, br. 145/14),

Preduzeće „Interklima“ d.o.o. Vrnjačka Banja je donelo:

Odluku broj: 4/2016 od 17. maja 2016. o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje

Ovom odlukom utvrđena je cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava javnog snabdevača prirodnog gasa - INTERKLIMA d.o.o, Vrnjačka Banja.

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je na sednici od 27. maja 2016. godine Odluku broj: 273/2016-Д-02/6 kojom je data saglasnost Preduzeću „Interklima“ d.o.o. Vrnjačka Banja na Odluku broj: 4/2016 od 17. maj 2016. o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cena prirodnog gasa za javno snabdevanje („Službeni glasnik RS“, br. 75/14) i to:

Cene prirodnog gasa za javno snabdevanje
Kategorija kupaca
Grupe krajnjih kupaca
Tarifa „energent“ (din/m³)
Tarifa „kapacitet“ (din/m³/dan/godina)
Tarifa „naknada po mestu isporuke“ (din/mesto isporuke/godina)
Kategorija 1 p < 6 bar
“Mala potrošnja” (“Mala potrošnja – domaćinstva” i „Mala potrošnja – ostali“)
34,14
/
863,53
na godišnjem nivou
„Vanvršna potrošnja K1“
31,43
142,06
863,53
na godišnjem nivou
„Ravnomerna potrošnja K1“
31,43
172,50
863,53
na godišnjem nivou
„Neravnomerna potrošnja K1“
31,43
202,94
863,53
na godišnjem nivou

Navedene cene primenjuju se od 1. juna 2016. godine

U Vrnjačkoj Banji, 27. maja 2016.


„INTERKLIMA“ d.o.o.Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs