» mapa sajta
     POČETNA STRANA

» Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne
  okoline

- Prirodni gas u svakom
  domaćinstvu

- Prirodni gas u industriji
...................................................

» Tarifni sistem
- Tarifni sistem
- Zakon o energetici
- Metodologije
- Sadržaj računa „domaćinstva“
- Sadržaj računa „ostali kupci“
...................................................

» Način obračuna isporučene
   količine prirodnog gasa

...................................................  | SADRŽAJ RAČUNA (Ostali kupci; Kategorija I)

 

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs