» mapa sajta
     POČETNA STRANA

» Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne
  okoline

- Prirodni gas u svakom
  domaćinstvu

- Prirodni gas u industriji
...................................................

» Tarifni sistem
- Tarifni sistem
- Zakon o energetici
- Metodologije
- Sadržaj računa „domaćinstva“
- Sadržaj računa „ostali kupci“
...................................................

» Način obračuna isporučene
   količine prirodnog gasa

...................................................  | Tarifni sistem

Principi razdvajanja energetskih delatnosti razrađeni su metodologijama za određivanje tarifnih elemenata za obračun cena pojedinih proizvoda i usluga, koje je donela Agencija za energetiku Republike Srbije polovinom 2006. godine i Tarifnim sistemima, koje je Agencija donela krajem 2006. godine uz saglasnost Vlade Republike Srbije (svi navedeni akti su objavljeni u Sl. glasniku RS, br. 68/06 i br. 1/07).

U oblasti prirodnog gasa doneta su tri tarifna sistema: za pristup i korišćenje sistema za transport prirodnog gasa, za pristup i korišćenje sistema za distribuciju prirodnog gasa i za obračun prirodnog gasa za tarifne kupce i njihova primena je utvrđena počev od 01.07.2007, s tim što se formiranje cena u skladu sa tarifnim sistemima za distributivno područije Vrnjačke Banje primenjuje od 01.04.2009. godine.

Imajući u vidu navedeno, neophodno je da energetski subjekti koji obavljaju energetske delatnosti distribucije prirodnog gasa i upravljanja distributivnim sistemom za prirodni gas kao i trgovine na malo prirodnim gasom radi snabdevanja, odnosno za potrebe tarifnih kupaca započnu obračun i fakturisanje prirodnog gasa u skladu sa tarifnim sistemima.

Isporučeni prirodni gas će se tarifnim kupcima fakturisati u skaldu sa propisanim cenama po tarifnim stavovima, i to: • „energent“ (izražen u din/m³), • „kapacitet“ (izražen u din/m³/dan/godina, utvrđuje se na godišnjem nivou, i raspoređuje se prema broju obračunskih perioda), • „naknada po mestu isporuke“ (izražen u dinarima po mestu isporuke, utvrđuje se na godišnjem nivou, i raspoređuje se prema broju obračunskih perioda).


Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs