» mapa sajta
     POČETNA STRANA

» Prirodni gas kao energent
- Korisno
- Šta je prirodni gas?
- Od kada se koristi prirodni gas?
- Tehničke karakteristike gasa
- Koje su opasnosti pri upotrebi?
- Ekološko gorivo i zaštita životne
  okoline

- Prirodni gas u svakom
  domaćinstvu

- Prirodni gas u industriji
...................................................

» Tarifni sistem
- Tarifni sistem
- Zakon o energetici
- Metodologije
- Sadržaj računa „domaćinstva“
- Sadržaj računa „ostali kupci“
...................................................

» Način obračuna isporučene
   količine prirodnog gasa

...................................................  | Zakon o energetici

Zakonom o energetici (Sl. glasnik RS, br. 84/04), izvršene su značajne reforme u energetskom sektoru, u kojima je, pored ostalog, kao najznačajnija novina propisano razdvajanje energetskih delatnosti proizvodnje i trgovine od rada energetskih mreža. Prevashodno, ove promene se odražavaju na električnu energiju i prirodni gas, tako što se posebno određuju regulisane cene (tarife) za usluge korišćenja mreža (sam transport, osnosno distribucija i upravljanje tim mrežama, kao prirodni monopoli), a cene samog energenta, odnosno energije formiraju se slobodno, na tržištu. Ovo pravilo je primenljivo na kvalifikovane kupce, a izuzetak su tarifni kupci, za koje su cene (tarife) takođe regulisane i uključuju (integrisano) i korišćenje mreža i sam energent, odnosno energiju kao robu.

Koncept reformi u energetskom sektoru je dalje integrisan u pravni poredak Republike Srbije i zaključenjem Ugovora o osnivanju energetske zajednice (Sl. glasnik RS, br. 62/06), kojim je Republika Srbija preuzela obaveze u daljoj implementaciji prava Evropske unije i stvaranju regionalnog tržišta električne energije i prirodnog gasa.

Početna Distributivna gasovodna mreža Cenovnik Kako postati korisnik? Tehnička uputstva Gasni uređaji Kontakt
     2009 © Interklima, d.o.o. All rights reserved                                                                                                                                                                 www.interklima.rs